How To Always Win In Binomo: Trendline Is All You Need
กลยุทธ์

วิธีชนะใน Binomo เสมอ: Trendline เป็นทุกอย่างที่คุณต้องการ

วันนี้เราจะแสดงกลยุทธ์ที่ง่ายมาก แต่ด้วยอัตราการชนะที่สูงมากในการซื้อขาย Binomo นั่นคือการซื้อขายเทรนด์ไลน์

Read More »
Bullish Harami Candlestick Pattern And Support Trading Strategy
กลยุทธ์

รูปแบบแท่งเทียน Harami รั้นและสนับสนุนกลยุทธ์การซื้อขาย

วันนี้เราต้องการแบ่งปันกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้รูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami บวกกับการสนับสนุนจากผู้ค้าที่มีประสบการณ์ใน Binomo

Read More »
Bearish Harami Candlestick Pattern And Resistance Trading Strategy
กลยุทธ์

รูปแบบแท่งเทียน Harami เชิงลบและกลยุทธ์การซื้อขายเชิงต้าน

วันนี้เราขอนำเสนอกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพตามการเคลื่อนไหวของราคา – รูปแบบเชิงเทียน Bearish Harami ร่วมกับ Resistance

Read More »